Nadzory i kierowanie inwestycjami

W celu rozpoczęcia robót budowlanych konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi pracami. Nasza firma oferuje kompleksową obsługę inwestycji polegający na:

  • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
  • pełnienie funkcji kierownika budowy.

W trakcie współpracy inwestor może liczyć na profesjonalny nadzór oraz doradztwo związany z realizacją i odbiorem każdego etapu robót budowlanych. Duże doświadczenie gwarantuje pomoc w znalezieniu i wyborze sprawdzonego wykonawcy robót, sprawne przeprowadzenie robót oraz odbioru i oddania budynku do użytkowania.

Kontakt

Projektowanie i nadzory budowlane ul. Jagiellońska 103, VII p., pokój 6 85-027 Bydgoszcz Tel.: 501-23-70-32 E-Mail: biuro@projekty.bydgoszcz.pl Google+