Projekty indywidualne

Oferujemy wykonanie projektów indywidualnych budynków mieszkalnych, usługowych, inwentarskich i gospodarczych.

Opracowanie wielobranżowe zawiera projekt zagospodarowania działki, rozwiązań architektoniczno- budowlanych, projekty instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania oraz wodnokanalizacyjnych wg najnowszych standardów i dostępnych technologii. Wykonany projekt gwarantuje uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizację robót budowlanych.

zdjecie2

Kontakt

Projektowanie i nadzory budowlane
ul. Jagiellońska 103, VII p., pokój 6
85-027 Bydgoszcz

Tel.: 501-23-70-32
E-Mail: biuro@projekty.bydgoszcz.pl

Google+